Verhalen brengen samenhang en eenheid in gebied of wijk

 

Leefbaarheid in de wijk

 

(Stads-)verhalen vormen een krachtig instrument bij het gezamenlijk met burgers, gebruikers en participanten leefbaar maken van een gebied. Wat willen u en uw (toekomstige) bewoners of gebruikers in de wijk, dorp, stad, winkelcentrum, bedrijventerrein of te ontwikkelen gebied? Verhalen kunnen de visie op, de (gewenste) identiteit en historie van een gebied samenbrengen.

 

Ondersteuning

 

Wilt u dat ik u help uw verhaal beter te vertellen en te komen tot een gezamenlijk organisatieverhaal met uw medewerkers, in woord én beeld? Of tot een gezamenlijk wijkverhaal met bewoners en gebruikers, winkeliers en ondernemers.

Bel of mail mij dan: 06 23 64 32 95 of agmdeboer@quicknet.nl.

 

 

Weerstand is niet nodig

 

Weerstand bij wijkontwikkelingen is niet nodig als u van begin af aan verbinding zoekt met uw bewoners, gebruikers en participanten. Zorg van begin af aan voor samenhang tussen uw verhaal, als projectleider, wethouder of ontwikkelaar, en het verhaal van uw bewoners en ondernemers. Daarmee creëert  u draagvlak en een snellere implementatie van de verandering.

 

 

Feiten en cijfers kunnen geen betekenis geven aan een verandering en krijgen mensen niet in beweging. Verhalen kunnen dat wel. Geen verzonnen verhalen en zeker geen onrealistische dromen. Wel eerlijke en persoonlijke verhalen. In uw verhaal maakt u duidelijk waar het u om gaat, u zet het ideaal weer even op scherp. Daarmee bent u er nog niet.

 

Breng niet alleen uw eigen verhaal; nodig bewoners, bedrijven en gebruikers uit hun verhaal te vertellen en sta open voor deze verhalen. Zij zijn van onschatbare waarde, want ze geven inzicht in wat er echt speelt in de wijk. Het samenbrengen van de verhalen geven richting aan de visie voor de ontwikkeling en leefbaarheid van een gebied, wijk of stad.

 

Wat doen verhalen voor uw plaats?

  1. Verhalen blazen leven in feiten, abstracte woorden en cijfers.
  2. Verhalen geven betekenis aan uw visie, missie en kernwaarden.
  3. Verhalen geven betekenis aan identiteit en historie.
  4. Met verhalen maak je saaie dingen leuk en moeilijke dingen makkelijk.
  5. Een verhaal geeft samenhang, waardoor de boodschap beter wordt begrepen, beter wordt onthouden en vaker wordt doorverteld.
  6. Verhalen geven zicht op wat mensen willen in hun wijk, hun winkelcentrum of hun bedrijventerrein.
  7. Een goed verhaal overtuigt.
  8. Verhalen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in plaats of wijk
  9. Verhalen zetten het zingevingsproces in gang, inspireren mensen en zetten hen in beweging.

 

 

 

Het plaatje bij het praatje

 

Mensen zijn gek op beelden. Beelden dragen snel informatie over en laten zich gemakkelijk delen. Ze roepen snel emoties op. We vertellen verhalen daarom niet  alleen met woorden, maar vooral met beelden. Hoe beter en groter het beeld, hoe meer aandacht het krijgt.

 

In onze eigentijdse cultuur van het delen is het belangrijk om het plaatje te gebruiken om het praatje kracht bij te zetten. Het plaatje is de aandachtstrekker, boodschapdrager en herinneringsmiddel.

 

Bij storytelling is het belangrijk dat de mensen samen beelden maken om hun verhalen en vooral het gezamenlijke verhaal uit te beelden en te onthouden. Dit kan op veel verschillende manieren, fysiek en digitaal. Beelden moeten op een blijvende manier de gezamenlijke boodschap versterken.

 

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:58:42

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalenproject Leven op de Stelling, forten van toen en nu, met een festival in fort benoorden Spaarndam op 22 wen 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Boek Beleef Oud-IJmuiden
2015-09-23 08:15:51

Het eerste exemplaar van het boek Beleef Oud-IJmuiden, Verhalen uit de oude visserswijk, is overhandigd aan Conny Braam. In het boek staan veertig levensverhalen, boeiende anekdotes en veel oude fotos. Kijk op de pagina Boeken hoe u het boek kunt kopen.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:39:46

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.